Céljaink

Turisztikai lehetőségek

A közvélemény és befektetők figyelmének ráirányítása a kulturális és természeti örökség fontosságára és egyediségére, helyi jelentőségű tájékoztató és népszerűsítő események szervezésével.

A Szilágyság népszerűsítése

A program célja Szilágy megye multietnikus, kulturális és természeti értékekben gazdag dél-nyugati régiója kulturális és természeti örökségének népszerűsítése.

Kapcsolati hálók erősítése

A nemzetiségek közötti kapcsolatok erősítése és építése a különböző nemzetiségi és vallási közösségek kulturális együttműködésének pozitív vonatkozásainak hangsúlyozása révén.

Támogatók
A projektet finanszírozza az izlandi, liechtensteini és norvégiai támogatási alap