Közönségtalálkozók

Integrált kezelési terv (ro)

Javaslatok új természetvédelmi területek létrehozására (ro)

Biodiverzitás-tanulmány – A tanulmányozott terület bemutatása és szakirodalmi adatok feltérképezése (ro)

Biodverzitzás-tanulmány – Köztes jelentés (ro)

Biodiverzitás-tanulmány – Végső jelentés (ro)

Művészettörténeti tanulmány (III): összefoglaló a régió épített örökségéről a Kultúra és Természet Erdélyben: múlt és jövő projekt keretében (ro)

Régészeti tanulmány (III) a régió régészeti örökségéről a Kultúra és Természet Erdélyben: múlt és jövő projekt keretében (ro)

Oszd meg Kultúra és természet Erdélyben: múlt és jövő (ro)

Kulturális antropológiai és néprajzi tanulmány (ro)

Kultúra és Természet Tudományos Műhelykonferencia

– – –

A Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet (KMEI) 2015. március 30-án aláírta a Művelődési Minisztériummal a támogatási szerződést a Kultúra és természet Erdélyben: múlt és jövő program megvalósítására (programkód SGS 84) a PA16/RO12 A kulturális és természeti örökség megőrzése és felélesztése SEE 2019–2014 támogatási doménium keretében. A program futamideje 14 hónap, teljes költsége 255.244,48 lej, amiből vissza nem térítendő támogatás 229.515,84 lej. A program partnerei a Bergeni Egyetemi Múzeum (Bergen University Museum – Universitetsmuseet i Bergen, Norvégia) és az Északi Antropológiai Filmszövetség (Nordic Anthropological Film Association – Norsk Antropologisk Film Forening, Norvégia).

A program célja Szilágy megye multietnikus, kulturális és természeti értékekben gazdag dél-nyugati régiója kulturális és természeti örökségének népszerűsítése. Ez a régió Románia egyik legérdekesebb területének számít több szempontból is: vallási és nemzetiségi sokszínűség jellemzi, valamint a hagyományos tájgazdálkodás fennmaradásának köszönhető nagymértékű biodiverzitás. Olyan egyedi társadalmi-természeti rendszer maradt itt fenn, ahogy Erdély más régióiban is, amely az utóbbi évtizedek fejlődése következtében Európa legnagyobb részén már eltűnt. Jelen projekt keretében fejlesztési lehetőséget kínálunk a régió számára a kulturális és természeti értékek feltérképezése és népszerűsítése révén. A program megvalósításához a civil szféra, az egyházak, a helyi önkormányzatok és közintézmények, valamint a helyi közösségek bevonását tervezzük.

– – –

A Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet (KMEI) a Kultúra és természet Erdélyben: múlt és jövő program (programkód SGS 84) keretében egy olyan transzdiszciplináris és nemzetközi kutatócsoport alapjait fekteti le, amely az ökológia, a művészettörténet, a régészet, a vizuális és kulturális antropológia összetett módszertanát alkalmazva egységes keretben vizsgálja Szilágy megye kulturális és természeti örökségét. A program a PA16/RO12 A kulturális és természeti örökség megőrzése és felélesztése SEE 2019–2014 támogatási rendszerbe tartozik, futamideje 14 hónap. A program partnerei a Bergeni Egyetemi Múzeum (Bergen University Museum – Universitetsmuseet i Bergen, Norvégia) és az Északi Antropológiai Filmszövetség (Nordic Anthropological Film Association – Norsk Antropologisk Film Forening, Norvégia).

A projekt elsődleges célja Szilágy megye multietnikus, kulturális és természeti értékekben gazdag dél-nyugati régiója kulturális és természeti örökségének népszerűsítése. A célterület nyolc községet ölel fel, azaz Alsóvalkó, Gyümölcsénes, Halmosd, Ipp, Kraszna, Márkaszék, Szilágybagos, Szilágynagyfalu összesen 36 településének területét. A kisrégiót vallási és nemzetiségi sokszínűség jellemzi, valamint a hagyományos tájgazdálkodás fennmaradásának köszönhető nagymértékű biodiverzitás. Olyan egyedi társadalmi-természeti rendszer maradt itt fenn, ahogy Erdély más régióiban is, amely az utóbbi évtizedek fejlődése következtében Európa legnagyobb részén már eltűnt. Jelen projekt keretében fejlesztési lehetőséget kínálunk a régió számára a kulturális és természeti értékek feltérképezése és népszerűsítése révén. A program megvalósításához a civil szféra, az egyházak, a helyi önkormányzatok és közintézmények, valamint a helyi közösségek bevonását tervezzük.

 

A projekt célkitűzései a következők:

(1) az épített, tárgyi és szellemi örökség, valamint a biodiverzitás szempontjából kiemelkedően fontos területek felmérése;
(2) a régió kulturális és természeti örökségének átfogó adatbázisba szervezése;
(3) az ember és természeti környezete közötti összetett viszony tanulmányozása;
(4) a helyi egyedi kulturális értékek azonosítása;
(5) specifikus helyi jegyek azonosítása a kulturális és természeti örökség alapján;
(6) az örökségvédelmi szempontból kiemelkedően fontos területek turisztikai integrálása;
(7) a nemzetiségek közötti kapcsolatok megerősítése a régióban együtt élő etnikai csoportok közötti együttműködés pozitív vonatkozásainak hangsúlyozása révén;
(8) a közvélemény és a gazdasági szektor figyelmének ráirányítása a kulturális és természeti örökség fontosságára és egyediségére helyi érdekű kulturális eseményekhez kapcsolódó téjékoztató és népszerűsítő tevékenységek révén;
(9) lehetséges gazdasági fejlődési irányvonalak kijelölése a helyi közösségek számára a turizmus népszerűsítése révén egy rendkívül gazdag örökséggel rendelkező régióban.

 
– – –
Szórólap

– – –

Háromnyelvű tájékoztató

– – –
Katalógus

– – –
Térkép