Activități

Sesiuni de informare publică

În cadrul proiectului s-au organizat 8 sesiuni de informare publică în zona studiată. Echipa de proiect s-a întâlnit cu stakeholderii locali în Crasna şi Nuşfalău (25 mai 2016), Ip şi Boghiş (26 mai 2016), Marca şi Valcău de Jos (28 iunie 2016) şi Halmăşd şi Plopiş (29 iunie 2016). Prezentările au fost urmate de discuţii între echipa de proiect şi localnici. Ambele părţi au fost de acord că regiunea are un patrimoniu natural şi cultural de excepţie,dar momentan acest patrimoniu nu este valorificată pe deplin. Proiecte similare pot avea potenţialul de a conştientiza aceste valori şi de a mări vizibilitatea lor.

 

Plan de management integrat

Propuneri pentru arii protejate noi

Expertiză şi studiu în domeniul biodiversităţii – Prezentarea zonei studiate cu un set de date pe baza literaturii specifice

Expertiză şi studiu în domeniul biodiversităţii – Raport intermediar

Expertiză şi studiu în domeniul biodiversităţii – Raport final

EXPERTIZĂ ŞI STUDIU ÎN DOMENIUL ISTORIEI ARTEI (III): studiu sumar despre patrimoniul arhitectural al regiunii în cadrul proiectului „Cultură şi Natură în Transilvania: Trecut şi Viitor”

Share EXPERTIZĂ ŞI STUDIU ÎN DOMENIUL ARHEOLOGIEI (III.) în cadrul proiectului „Cultură şi Natură în Transilvania: Trecut şi Viitor”

Share Cultură și natură în Transilvania: trecut și viitor

EXPERTIZĂ ŞI STUDIU ÎN DOMENIUL ANTROPOLOGIEI CULTURALE ŞI AL ETNOLOGIEI

C&N Workshop

– – –

Prin proiectul Cultură şi natură în Transilvania: trecut şi viitor (cod proiect SGS 84) dorim să punem bazele unui grup de cercetare transdisciplinară şi transnaţională care studiază patrimoniul cultural şi natural al județului Sălaj prin folosirea metodologiilor complexe ale ecologiei, istoriei artei, arheologiei, antropologiei culturale şi vizuale. Proiectul se încadrează în Programului PA16/RO12 „Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural” finanțat prin Grant SEE și are o durată de 14 luni. Proiectul va fi implementat în parteneriat cu Muzeul Universității din Bergen (Bergen University Museum – Universitetsmuseet i Bergen, Norvegia) și cu Asociația Nordică de Film Antropologic (Nordic Anthropological Film Association – Norsk Antropologisk Film Forening, Norvegia).

Proiectul are ca scop promovarea patrimoniului cultural și natural al unei regiuni multietnice cu multe valori culturale și de biodiversitate în partea sud-vestică a județului Sălaj, în zone comunelor Boghiș, Crasna, Halmășd, Ip, Marca, Nușfalău, Plopiș, Valcău de Jos, care conțin în totalitate 36 de localități. Această regiune este una dintre cele mai interesante arii în România din mai multe puncte de vederi: este multietnică și multireligioasă, iar regiunea este caracterizată de o biodiversitate ridicată datorită persistenței tehnicilor de management tradițional al peisajului, ca de exemplu cositul tradițional, pășunatul etc. Este un sistem socio-ecologic unic, care nu se mai regăsește în cea mai mare parte a Europei datorită progresului tehnologic înregistrat în ultimele decenii care a dăunat considerabil sistemele ecologice în vestul continentului. Prin prezentul proiect noi vrem să identificăm și să promovăm valorile culturale și naturale ale acestei regiuni astfel oferindu-i o șansă de dezvoltare. Pentru realizarea obiectivelor vom colabora cu organizații non-guvernamentale, biserici, consilii locale și factori de decizie locală precum și cu comunitățile localităților vizate.

Obiectivele proiectului sunt:
(1) evaluarea patrimoniului cultural construit, mobil şi al patrimoniului cultural intangibil şi punctele de importanţă majoră din punct de vedere ale biodiversităţii;
(2) realizarea unei baze de date comprehensive al patrimoniului cultural şi natural din regiune;
(3) studiul relaţiilor complexe om-mediul înconjurător;
(4) identificarea elementelor unice ale culturii locale bazate pe unicitatea patrimoniului cultural şi natural;
(5) identificarea elementelor brandului local bazat pe patrimoniul cultural şi natural;
(6) conectarea punctelor de interes patrimonial major la rutele turistice;
(7) promovarea şi consolidarea relaţiilor interculturale prin atragerea atenţiei asupra aspectelor pozitive ale interacţiunii culturale ale diferitelor comunităţi etnice din regiune;
(8) atragerea atenţiei publice şi a agenţilor economici asupra importanţei şi unicităţii patrimoniului cultural şi natural prin intermediul multiplelor acţiuni de promovare şi informare susţinute în cadrul evenimentelor culturale locale;
(9) oferirea unor perspective de dezvoltare economică prin promovarea turistică pentru comunităţile locale, într-o regiune subdezvoltată dar cu un potenţial patrimonial extrem de ridicat.

Prin acest proiect dorim să punem bazele unui grup de cercetare transdisciplinară şi transnaţională care studiază patrimoniul cultural şi natural în acelaşi cadru prin folosirea metodologiilor complexe

Studii de biodiversitate

Expertiză şi studiu în domeniul biodiversităţii

1. Prezentarea zonei studiate cu un set de date pe baza literaturii specifice existente despre biodiversitatea regiunii studiate (monografii locale şi regionale, studii şi articole) cu lista lucrărilor de referinţă – Raport biodiv. 1. – literatura.pdf
2. Prezentarea zonei studiate cu un set de date cu specii de plante şi de animale şi habitate relevante din punct de vederea al ocrotirii naturii identificate prin deplasări de teren – Raport biodiv. 2. – obs. de teren.pdf


– – –
Pliant

– – –
Caiet de prezentare trilingv

– – –
Catalog

– – –
Hartă