Baze de date

1. Patrimoniul cultural intangibil
Baza de date de antropologie şi etnografie prezintă patrimoniul cultural tangibil şi intangibil al zonei studiate, între altele muzeele şi colecţiile locale, porturi populare, obiceiuri şi datini.

2. Patrimoniul cultural tangibil
Baza de date de patrimoniu cultural tangibil prezintă patrimoniul cultural construit și valorile archeologice a regiunii.

3. Patrimoniul de biodiversitate
Baza de date de biodiversitate prezintă valorile naturale a regiunii de la buhaiul de baltă la rădașca, de la pășuni cu stejari bătrâni la colonii de stârci.

4. Bază de date cu fotografii
Galeria foto a Federației Universitare Maghiare din Cluj-Napoca